Sản phẩm xử lý môi trường

Showing all 8 results

(Tiếng Việt) THIHAR ZYME

(Tiếng Việt) – Tăng cường tiêu hóa.

- Xử lý nước ô nhiễm.

Contact Price

(Tiếng Việt) TOM-MIX ( Khoáng cao cấp, giải pháp trắng lưng, cong thân)

(Tiếng Việt) – Cung cấp đầy đủ khoáng chất vi và đa lượng thiết yếu cho ao nuôi thủy sản.
- Giải pháp hiệu quả tối ưu khi tôm bị trắng lưng, cong thân, đục cơ do thiếu khoáng chất.

Contact Price

(Tiếng Việt) IODINE 9000 (Diệt khuẩn cực mạnh và an toàn)

(Tiếng Việt) – Diệt khuẩn, diệt virus, nguyên sinh động vật trong ao nuôi trồng thuỷ sản.
- Ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại.

Contact Price

(Tiếng Việt) KP 158 ( Chuyên gia xử lý phèn)

(Tiếng Việt) – Khử phèn nhanh và hiệu quả cao, tuyệt đối không gây độc cho tôm, cá.

Contact Price

(Tiếng Việt) T-POND (Men vi sinh cao cấp xử lý ao)

(Tiếng Việt) – Cung cấp vi sinh vật có lợi, làm sạch nước ao nuôi.
- Làm giảm khí độc H2S, NH3, NO2… trong ao nuôi.

Contact Price

(Tiếng Việt) THIHAR ZO (Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)

(Tiếng Việt) -Tổng hợp chất keo tụ Alginate có khả năng gắn kết Ion kim loại nặng và các hợp chất lơ lửng. Làm trong nước ao và khử một số kim loại nặng.

Contact Price

(Tiếng Việt) T900 ( Vi sinh khử phèn cao cấp)

(Tiếng Việt) – Khử phèn trong ao nuôi thuỷ sản, an toàn và hiệu quả cao.
- Phân giải mùn bã hữu cơ, thực vật chết, xác tảo và thức ăn dư thừa trong ao nuôi.

Contact Price

YUCCA MAX

(Tiếng Việt) – Hấp thu hoàn toàn NH3, phân hủy các chất dư thừa trong ao nuôi.
- Cấp cứu khi tôm nổi đầu, ổn định môi trường nước.

Contact PriceHot