THIHAR ZO (Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)

-Tổng hợp chất keo tụ Alginate có khả năng gắn kết Ion kim loại nặng và các hợp chất lơ lửng. Làm trong nước ao và khử một số kim loại nặng.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

THHA®ZO

(Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)

Thành phần

Azotobacter sp (min)…………………………………………………………4 × 1011 CFU/lít

Dung môi ( Nước cất, Khoáng chất, Dextrose) vừa đủ…………..1 lít

Công dụng

- Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

- Phân giải một số chất độc tồn dư trong nước.

-Tổng hợp chất keo tụ Alginate có khả năng gắn kết Ion kim loại nặng và các hợp chất lơ lửng. Làm trong nước ao và khử một số kim loại nặng.

Cách dùng

+ Định kỳ: Dùng 1 lít THHA®ZO xử lý cho 3.000 – 4.000 m3 nước ao nuôi.

+ Khi cần gây màu tảo, kết lắng các chất lơ lửng dùng 1 lít THIHA®ZO xử lý cho 1.000 m3 nước.

Chú ý: Xử lý khi trời mát. Lắc đều trước khi sử dụng.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “THIHAR ZO (Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)”

*