Phòng chống các bệnh liên quan đến tiêu hóa cho cá

  • Xin lỗi, "TEPXIN ( Vượt Qua Dịch Bệnh)" không thể mua.

Hiển thị từng sản phẩm

TEPXIN ( Vượt Qua Dịch Bệnh)

- Phòng ngừa các bệnh nhiểm khuẩn xảy ra trên Cá, Ếch, Baba, Lươn …
- Phòng chống các bệnh liên quan đến tiêu hóa như: Tiêu chảy, viêm ruột …

Liên hệ để biết giáHot