NHÓM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Hiển thị từng sản phẩm

THIHAR YUCCA (Vi sinh chống sốc, giải độc nước)

- Chống sốc cho tôm cá khi môi trường thời tiết thay đổi.
- Hấp thụ các độc tố nấm trong ao nuôi.

Liên hệ để biết giá