X-10 ( men vi sinh cao cấp xử lý ao )

- Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi.
- Ổn định môi trường và màu sắc ao nuôi hiệu quả cao nhất.

Liên hệ để biết giáHot


Mô tả sản phẩm

X – 10 ( MEN VI SINH CAO CẤP XỬ LÝ AO NUÔI THỦY SẢN)

Thành phần:

Bacillus subtilis (min)  …………………. 3×109cfu/kg                Bacillus licheniformis (min) …………… 3×109cfu/kg

Bacillus polymyxa (min)……………… 2,5×109cfu/kg                  Bacillus megaterium (min)……………… 3×109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae (min) ……… 3×109cfu/kg               Chất mang (Lactose) vừa đủ …………………… 1kg

Công dụng:

- Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi.

– Làm tăng số lượng vi sinh có lợi trong ao nuôi từ đó làm giảm lượng vi sinh có hại. Từ đó giảm thiểu khả năng bệnh tật cho ao nuôi.

– Ổn định môi trường và màu sắc ao nuôi hiệu quả cao nhất.

Cách dùng:

- Tháng thứ 1:Dùng 450gr X – 10 cho 1 hecta.

- Tháng thứ 2 : Dùng 450gr X – 10 cho 8.000 m3 nước ao nuôi.

- Tháng thứ 3 và 4: Dùng 450gr X – 10 cho 5.000 m3 nước ao nuôi.

- Dùng vào buổi sáng lúc 9 – 10 giờ, hòa 450gr X – 10 vào 20 lít nước ao nuôi rồi tạt đều khắp mặt ao chạy quạt liên tục 1 đến 2 giờ.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “X-10 ( men vi sinh cao cấp xử lý ao )”

*